(finska suha sauna 85° C, parna kupelj 40° C, voće, voda i čaj)

Puna cijena 15 €

Sada 10 €