(finska suha sauna 85° C, parna kupelj 40° C, voće, voda i čaj)

Posebna ponuda 10 €